Kdo používá Google+? Podle některých tam uživatelé nejsou

Od Rychlofky

Kdo používá Google+? Podle některých tam uživatelé nejsou, ale podle  Who’s Using Google+? má v USA stejný počet uživatelů jako Pinterest (18 % dospělých) a o něco méně, než Instagram (19 % dospělých). Největší skupinou jsou ti mezi 25 a 34 roky věku.  Co se frekvence užívání týče, 18 % navštívilo Google+ za posledních 30 dní. Jinak též viz MILLENNIALS ACCOUNT FOR 70% OF INSTAGRAM USERS, 61% ON TWITTER -– GFK MRI DATA a případně pokud pochybujete, že by tam snad nikdo nebyl, tak můj účet sleduje docela dost lidí a jsou aktivní asi tak stejně, jako ti Facebookoví. Byť tedy těch Facebookových je o řád méně – což odpovídá zjištění o tom, že poměrně málo Google+ uživatelů ho používá aktivně a často. Takže asi tak.

2015-10-10 09_31_36-Daniel “Bradbury” Dočekal - Google+