Většina lidí považuje nativní inzerci za skutečné články a později se cítí podvedení.

Od Rychlofky

Většina lidí považuje nativní inzerci za skutečné články a později se cítí podvedení. Alespoň to říká studie společnosti Contently. A ti přes označení takovéto inzerce coby rozdilné od klasického obsahu. Pro média to prý znamená ztrátu důvěryhodnosti. Studie navíc tvrdí, že nativní inzerce (native ads) není zdaleka tak efektivní, jak se tvrdí. Viz Study: Article or Ad? When It Comes to Native, No One Knows

Study_chartsJLedits__jw.018 Study_chartsJLedits__jw_2.009-2