Gartner: Cloudové služby datových center jsou v regionu CEE nejméně populární v Česku, nejpopulárnější naopak na Slovensku.

Od Rychlofky

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. Například na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší – bezmála třetinový. Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností. V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %). Více viz tisková zpráva Gartner: Cloudové služby datových center jsou v regionu CEE nejméně populární v Česku, nejpopulárnější naopak na Slovensku. Na služby datových center vydávají velké podniky v průměru desetinu IT rozpočtů.

Výdaje na služby datových center podle segmentu, střední a východní Evropa (bez Ruska), 2013-2019, Miliony dolarů
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR*
Utilitní infrastrukturní služby 158 155 133 137 142 148 154 0%
Outsourcig datového centra 639 573 460 441 425 410 393 −7%
Kolokace 165 174 159 171 186 202 218 4%
Hosting 276 296 272 296 324 355 285 5%
Celkem střední a východní Evropa

(bez Ruska)

1237 1198 1023 1045 1078 1115 1149 −1%

Zdroj: Gartner, srpen 2015  * CAGR – složená roční míra růstu