Vědcům se nedaří reprodukovat výsledky psychologických studií.

Od Rychlofky

Vědcům se nedaří reprodukovat výsledky psychologických studií. Podle A surprising number of psychology studies can’t be reproduced by mělo být možné vědeckou studii zopakovat a dojít k stejným výsledkům, ale není tomu tak. Snaha o ověření stovky psychologických studií zjistila, že stejné výsledky má pouze 39 z nich. Což může znamenat, že původní studie byla chybná, ale také to, že je obtížné zajistit, aby studie byly reprodukovatelné.  Viz též Policy: NIH plans to enhance reproducibility

F1.large