Pracující Američan 6.3 hodiny ze dne pouze kontroluje poštu.

Od Rychlofky

Pracující Američan 6.3 hodiny ze dne pouze kontroluje poštu. Část z nich je tak závislá, že nedokáže použít záchod, aniž by si nezkontrolovala poštu. Píše to U.S. Workers Spend 6.3 Hours A Day Checking Email: Survey a je tam pár dalších zajímavostí. 90 % dotazovaných v práci řeší soukromou poštu, 87 % řeší pracovní e-maily mimo pracovní dobu. Ze zmíněných 6.3 hodiny připadá 3.1 hodiny na osobní poštu. 30 % maily kontroluje jako první věc, ještě než opustí ráno postel, u mladších (18 – 34) je to dokonce 45 %.

DODATEK: v dalších článcích je konečně k dispozici zdroj Studie: SUBJECT: EMAIL, WE JUST CAN’T GET ENOUGH a tedy Adobe.