Airbnb je nepochybně dobrá myšlenka, ale zapomeňte, že vám tato společnost nějak pomůže když o něco jde.

Od Rychlofky

Airbnb je nepochybně dobrá myšlenka, ale zapomeňte, že vám tato společnost nějak pomůže když o něco jde. Případ popsaný v Airbnb Horror Story Points to Need for Precautions je možná něco, co se hned tak nestane, ale stane-li se, tak ukazuje na typický přístup internetových firem. Ignorovat, nenést za nic odpovědnost, přenést odpovědnost i řešení na někoho jiného, dát od všeho ruce pryč. Facebook i Twitter se takhle ostatně chovají i v případech harašení, obtěžování, vydírání, hacku, dětské pornografie. A absence právní odpověnosti v jiné zemi než té kde sídli jim k tomu dává značné možnosti.

2015-08-15 17_40_41-Prázdninové pronájmy, domy, byty a pokoje k pronájmu - Airbnb