Jak dopadnete při snaze přestěhovat digitální záležitosti z Nového Zélandu do Nizozemí?

Od Rychlofky

Jak dopadnete při snaze přestěhovat digitální záležitosti z Nového Zélandu do Nizozemí? Podle How moving my digital life was harder than physically shifting countries je s tím spousta zbytečné práce a některé věci nepřestěhujete ani omylem. Například takové Adobe na něco takového v roce 2015 ještě nepřišlo. A na co že se vymlouvá? Na daňové důvody.