Ano, nestačí aby příběh pro novinovou zprávu či cokoliv jiného byl pravdivý. musí být ještě zajímavý. Co navíc?

Od Rychlofky

Ano, nestačí aby příběh pro novinovou zprávu či cokoliv jiného byl pravdivý. musí být ještě zajímavý. Co navíc? Každý člověk má právo na soukromí, včetně člověka na C úrovní managementu. Jak správně Gawker po předchozí sérii otřesů píše, noviny nejdou po obnažení každého osobního tajemství. Musí jít o něco, co je dostatečné k tomu, aby to obhájilo zveřejnění. A zajímavost musí být tak dostatečná, aby vyvážilo případné způsobenou bolest.

Ano, nestačí aby příběh pro novinovou zprávu či cokoliv jiného byl pravdivý. musí být ještě zajímavý. Co navíc?