Apple nutně potřebuje oddělit oficiální aplikace od samotného operačního systému.

Od Rychlofky

Apple nutně potřebuje oddělit oficiální aplikace od samotného operačního systému. Trochu to souvisí i s katastrofu jménem Apple Music a prošel si tím nakonec i Google. Ten také původně měl „systémové“ aplikace součástí operačního systému, nyní jsou už déle v Google Play a opravovat je lze kdykoliv. Viz Apple desperately needs to split official apps from iOS updates

Apple nutně potřebuje oddělit oficiální aplikace od samotného operačního systému.

Apple Music iOS