Vzestup a pád Silk Road aneb jak 29letý idealista vybudoval tržiště s drogami a stal se vražedníkem

Od Rychlofky

Vzestup a pád Silk Road aneb jak 29letý idealista vybudoval tržiště s drogami a stal se vražedníkem. Možná čtení na dlouhé letní noci, nebo prostě jenom proto, že tohle je už neodmyslitelnou součástí Internet. Silk Road je prostě legenda. Viz The Untold Story of Silk Road, Part 1.