Startup se všemi cestami snaží připravit vlastníka o doménu, kterou vlastní 16 let.

Od Rychlofky

Startup se všemi cestami snaží připravit vlastníka o doménu, kterou vlastní 16 let. Vývoj to má náramný, nejprve pokusy o odkoupení za 500 dolarů, pak „omylem“ poslaná žádost o převod domény registrátorovi a nakonec je tu dokonce žaloba. Viz Startup Sues A Domain Name Owner To Grab A 16-Year-Old URL