Zaměstnanci ročně promrhají 759 hodin vlivem vyrušování a rozptylování.

Od Rychlofky

Zaměstnanci ročně promrhají 759 hodin vlivem vyrušování a rozptylování. Což dělá nějakých zhruba 60 hodin měsíčně. 15 hodin týdně. Což skoro vypadá na pomalu dva dny z týdne. A za všechno mohou otravní kolegové, kávička, cigárka, pípající mobily. A také, jak píší v Employees waste 759 hours each year due to workplace distractions, dívání se z okna. Pokud stále postrádáte sociální média, tak je také jmenují.

Zaměstnanci ročně promrhají 759 hodin vlivem vyrušování a rozptylování.