Infografiky jsou užitečný nástroj a stále se vyvíjejí v lepší a lepší

Od Rychlofky

Infografiky jsou užitečný nástroj a stále se vyvíjejí v lepší a lepší. V Infographics Are Evolving into Many Formats najdete povídání o vývoji od statických infografik po interaktivní, video, zoomovací či animované.