Yahoo po osmi letech vypne Yahoo Maps.

Od Rychlofky

Yahoo po osmi letech vypne Yahoo Maps. Konec je čeká na konci června, v oznámení o konci (nejenom Map) je něco o tom, že lépe zaměří zdroje a také to, že se za osm let od spuštění leccos změnilo. Což je nepochybně pravda. Tušíte vůbec, že Yahoo má nějaké mapy? Jinak viz Q2 2015 Progress Report On Our Product Prioritization