Nahrávat videa na Facebook? Prosím, zamyslete se, nahráváte je na uzavřenou platformu

Od Rychlofky

Nahrávat videa na Facebook? Prosím, zamyslete se, nahráváte je na uzavřenou platformu, která se brání tomu, aby byla dostupná někde jinde. Ve Facebook video is evil to rozebírá trochu víc do detailu. Je to zajímavé zamyšlení, protože z toho plyne, že pokud nepoužíváte Facebook jako „vše dávám veřejně“, tak jde o platformu extrémně omezenou.