Sourceforge opět středem kontroverze týkající se adware vkládaného do odtamtud šířených věci.

Od Rychlofky

Sourceforge opět středem kontroverze týkající se adware vkládaného do odtamtud šířených věci. Tentokrát je to navíc GIMP, což je o to nepříjemnější. A při čtení A fight is brewing over ads in the ‚open-source Photoshop‘ zjistíte, že je to docela veselé, včetně výmluv Sourceforge.